#IKRIJVOORNL Met Interpolis

Gun alle scholieren deze voorlichting!

TButterfly

Een klein moment, je kunt best even op je telefoon kijken. Herkenbaar? Besef dat er in dat kleine moment dat je aandacht naar het telefoonscherm gaat, veel gevaar schuilt. Je kan iemand raken, of zelf geraakt worden. Het overkomt niet altijd “de ander”, het gevaar geldt voor iedereen.

Op naar de 30.000 kinderen

TButterfly verzorgt voorlichting op basis- en middelbare scholen door het hele land. Inmiddels hebben ongeveer 27.000 kinderen deze voorlichting gehad. Kinderen krijgen in een uur een verhelderend beeld van de gevaren van het gebruik van de smartphone in het verkeer. Ook horen ze over het noodlottige verhaal van hun leeftijdsgenoot Tommy-Boy, die even op zijn telefoon keek tijdens het fietsen. De bewustwording rondom dit onderwerp is van belang voor elk kind.

Meer tijd nodig

Als je voor dit mooie initiatief stemt, kan Micheal Kulkens één of meer dagen in de week extra besteden om voorlichting te geven aan nog meer kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs. En hoe meer kinderen hoe beter. Want in het interventie rapport van de overheid (gemaakt door Arcadis) komt de voorlichting van TButterfly als beste uit de bus.

Benodigd budget

€ 20.000,-

Over TButterfly

Mensen, alstublieft, blijf van je smartphone af in het verkeer. Het is het echt niet waard. Deze noodkreet komt van Michael Kulkens, de oprichter van TButterfly. De stichting is ontstaan nadat Tommy Boy, Michaels zoon van 13 jaar, de weg overstak en daarbij op zijn telefoon keek. Heel even kijken was te lang. Het werd hem fataal.

Bewuster van de gevaren worden

TButterfly zet zich als stichting in om kinderen en ouders (via hun kinderen) bewuster te maken van de gevaren van het gebruik van de smartphone in het verkeer. Michael verzorgt voorlichtingen op basisscholen en middelbare scholen door het hele land. Het blijft niet bij bewustmaking. Hij moedigt kinderen aan een contract te ondertekenen met ouders of anderen, waarbij beide partijen beloven niet op hun telefoon te kijken tijdens verkeersdeelname. Op het contract vul je ook je tegenprestatie in.

Twitter Facebook