#IKRIJVOORNL Met Interpolis

Broodnodig! Protocol voor onderzoek mobiel gebruik bij ongelukken

Stichting Yannick

Bij elk verkeersongeval zou standaard onderzocht moeten worden of de mobiele telefoon een rol heeft gespeeld in de oorzaak van het ongeval. Alleen als dit standaard gedaan wordt, komt er beter inzicht in het aantal verkeersongelukken dat veroorzaakt wordt door mobiel gebruik in het verkeer.

Belangrijk initiatief

Als je dit belangrijke initiatief steunt, wil stichting Yannick een protocol opstellen, bedoeld voor onderzoek naar gebruik van de mobiele telefoon bij een verkeersongeval. Dit protocol en/of een aanvulling op de registratiesets kunnen politie en de afdeling Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) gebruiken. De VOA is de afdeling van de Nederlandse politie die de oorzaak en toedracht van verkeersongevallen onderzoekt.

Benodigd budget

€5.000,-

Over stichting Yannick

Na een etentje fietst Yannick Frijns (21) met een vriendin over een rechte polderweg naar huis. Ze komt er nooit aan. Een waarschijnlijk appende bestuurster komt van achter en rijdt haar aan zonder te remmen of uit te wijken. Yannick had geen schijn van kans. Ze overleeft het ongeluk niet.

Van zinloos naar zinvol

De zinloze dood van Yannick betekende de geboorte van stichting Yannick. De oprichters, ouders Frank Frijns en Lauranne Jansen, willen er met de stichting voor zorgen dat verkeersdeelnemers zich bewust worden van de gevaren van het gebruik van mobiele telefoons tijdens verkeersdeelname. Ook strijdt stichting Yannick voor een overheid die meer doet aan voorlichting, handhaving, controle en een aangepaste wetregelgeving.

Twitter Facebook